فروش تخصصی پلیمرهای تولید غشاء Polymer for Membrane

پلیمرهای تولید غشاء و صنایع نانو / الاستومرهای ترموپلاستیک / کوپلیمرهای (PVDF - PEBAX - PSU - PESU - PPSU)

فروش تخصصی پلیمرهای تولید غشاء Polymer for Membrane

پلیمرهای تولید غشاء و صنایع نانو / الاستومرهای ترموپلاستیک / کوپلیمرهای (PVDF - PEBAX - PSU - PESU - PPSU)

شرکت طاها کیمیا تجهیز با نگاه مهندسی بازرگانی در زمینه تأمین بخشی از مواد پلیمری خاص (که به طور عمده در تولید غشاءهای صنعتی کاربرد دارند) فعالیت خود را از سال 1390 در این زمینه آغاز نموده است. و در حال حاضر محصولات پلیمری خاص زیر را تأمین می نماید:

1-     پلی وینیلیدن فلوئوراید (PVDF) شرکت Kynar

2-     پلی اتر بلاک آمید (Pebax) شرکت Pebax

3-     پلی سولفون (PSU) شرکت BASF

4-     پلی اتر سولفون (PESU) شرکت BASF

5-     پلی فنیل سولفون (PPSU)  شرکت BASF

6- پلی اتر ایمید (PEI) شرکت SABIC