فروش تخصصی پلیمرهای تولید غشاء Polymer for Membrane

پلیمرهای تولید غشاء و صنایع نانو / الاستومرهای ترموپلاستیک / کوپلیمرهای (PVDF - PEBAX - PSU - PESU - PPSU)

فروش تخصصی پلیمرهای تولید غشاء Polymer for Membrane

پلیمرهای تولید غشاء و صنایع نانو / الاستومرهای ترموپلاستیک / کوپلیمرهای (PVDF - PEBAX - PSU - PESU - PPSU)

پلی اتر بلاک امید (Polyether Block Amide- PEBAX) یک کوپلیمر بلوکی است که در مقایسه با سایر الاستومرهای ترموپلاستیک، خواص عملکردی منحصر به فردی در شرایط خاص مکانیکی، شیمیائی و فرآیندی دارد.

این پلیمر که متعلق به خانواده پلیمرهای مهندسی است، بهترین کاندید تأمین مشخصه های زیر می باشد:

1- بیشترین و متنوع ترین حالات فرآیندپذیری

2- سبکترین نوع الاستومرهای ترموپلاستیک

3- انعطاف پذیری بسیار بالا

4- فراهم آوری بیشترین خواص فیزیکی و شیمیائی ممکن

گریدهای متنوع این محصول عملا فاصله خالی بین الاستومرهای ترموپلاستیک و لاستیکها را پر می کند. . می تواند به صورت خالص، افزودنی و یا مخلوط با لاستیکها و یا سایر پلیمرها استفاده شود.

این محصول به صورت گسترده ای در صنایع حمل و نقل، پزشکی، انتقال نیرو، لوازم ورزشی، غشا و فرآیندهای غشائی تنفسی، عامل ضد الکتریسیته ساکن، فیبر و منسوجات بافته نشده و مواد افزودنی انواع فیلم ها استفاده می شود.

در زیر بخشی از کاتالوگهای مربوط به این محصول که تولید شرکت Pebax فرانسه می باشد، جهت استفاده فنی بیشتر ارائه شده است:

MSDS / Product Range / Product properties